Welkom bij de "Eben-Haëzer" Kerk

Welkom op de website van de Christelijke Gereformeerde Kerk ‘Eben-Haëzer’  te Sliedrecht .

Onze gemeente telt ongeveer 400 leden.  Wij geloven, op grond van de Bijbel, dat de Heere door de verkondiging van de Bijbelse boodschap zondaren zalig wil maken en hun een nieuw leven wil geven.

Iedere zondag zijn er twee kerkdiensten waarin we mogen luisteren wat God tot ons te zeggen heeft. De middagdiensten zijn ‘leerdiensten’, waarin meestal de Heidelbergse Catechismus wordt behandeld. De diensten beginnen om 09.30 en 17.00 uur. Het kerkgebouw vindt u aan de Middeldiepstraat 31 in Sliedrecht.

In de kerkdienst gebruiken wij de  Herziene Statenvertaling en zingen we Psalmen uit de oude berijming (1773).

Op deze website geven wij u een beeld van onze kerkelijke gemeente. U vindt er de kerkdiensten, activiteiten, nieuws en  adressen. Verder kunt u kennismaken met de verenigingen en commissies, die elk op hun eigen wijze actief zijn binnen onze gemeente. Wij hopen dat deze website een meerwaarde voor u en onze gemeente mag betekenen en dat wij u eens mogen ontmoeten in een van onze diensten of tijdens een van onze activiteiten.

Dagelijks woord

Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is door de ene mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen.

-- Romeinen 5:14-15

Intern nieuws 29-03-2015

zondag, 29. maart 2015 - 11:57

Hier vindt u het laatste nieuws uit de gemeente. I.v.m. privacy is dit gedeelte alleen voor gemeenteleden toegankelijk.

Zondagsschool in actie voor de ander!

zaterdag, 28. maart 2015 - 14:50

Deze zaterdag was er iets leuks in de hoeksteen. Het was geen zondag en toch waren er allemaal kinderen van de zondagsschool bij elkaar. De kinderen van de zondagsschool gaan mentosrollen verkopen...

22.03.2015 - 17:20
23.02.2015 - 21:34
31.12.2014 - 22:11