Welkom bij de "Eben-Haëzer" Kerk

Welkom op de website van de Christelijke Gereformeerde Kerk ‘Eben-Haëzer’  te Sliedrecht .

Onze gemeente telt ongeveer 350 leden.  Wij geloven, op grond van de Bijbel, dat de Heere door de verkondiging van de Bijbelse boodschap zondaren zalig wil maken en hun een nieuw leven wil geven.

Iedere zondag zijn er twee kerkdiensten waarin we mogen luisteren wat God tot ons te zeggen heeft. De middagdiensten zijn ‘leerdiensten’, waarin meestal de Heidelbergse Catechismus wordt behandeld. De diensten beginnen om 09.30 en 17.00 uur. Het kerkgebouw vindt u aan de Middeldiepstraat 31 in Sliedrecht.

In de kerkdienst gebruiken wij de  Herziene Statenvertaling en zingen we Psalmen uit de oude berijming (1773).

Op deze website geven wij u een beeld van onze kerkelijke gemeente. U vindt er de kerkdiensten, activiteiten, nieuws en  adressen. Verder kunt u kennismaken met de verenigingen en commissies, die elk op hun eigen wijze actief zijn binnen onze gemeente. Wij hopen dat deze website een meerwaarde voor u en onze gemeente mag betekenen en dat wij u eens mogen ontmoeten in een van onze diensten of tijdens een van onze activiteiten.

 

Dagelijks woord

Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.

-- Efeziers 1:3-4

Opname 24 januari morgendienst

zondag, 24. januari 2016 - 19:40

I.v.m een storing bij Kerkdienstgemist is er geen opname beschikbaar van de morgendienst van 24 januari. Wilt u de preek nogmaals beluisteren, dan kan dat via onderstaande link (CGK te Eemdijk).

Intern nieuws 31-01-2016

zondag, 31. januari 2016 - 21:04

Hier vindt u het laatste nieuws uit de gemeente. I.v.m. privacy is dit gedeelte alleen voor gemeenteleden toegankelijk.

17.10.2015 - 14:22
05.10.2015 - 21:19
19.09.2015 - 21:44
19.09.2015 - 21:55